خبر خوب / شگفتانه دیگر فرهاد طهماسبی برای حوزه انتخابیه
پس از روستای تم شولی ، این بار روستای خواجه جمالی شهرستان بختگان نیز به شهر تبدیل شد
⭕️در راستای نگاه توسعه محور دکتر طهماسبی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی،از دو روز قبل روستای خواجه جمالی شهرستان بختگان نیز به شهر تبدیل شد .

⭕️در همین راستا نورالدین طهماسبی مسئول دفتر تهران نماینده مجلس طی تماس تلفنی با پایه خبری نای ذی اعلام نمود، بر اساس ارتباط دکتر طهماسبی با دفتر دکتر بهادری جهرمی مسئول هیئت دولت ، مراتب تبدیل شدن روستای خواجه جمالی شهرستان بختگان به شهر به اطلاع نماینده محترم رسانیده شد .

⭕️این موفقیت بسیار موثر در توسعه شهر خواجه جمالی  ودر نهایت شهرستان بختگان را خدمت همه مردم شریف آن دیار تبریک عرض مینماییم