اجرای طرح اصلاح و توسعه باغ‌های زيتون در نی‌ریز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریزگفت: طرح اصلاح و توسعه باغ‌های زيتون با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح در نی‌ریز اجراشد.

به گزارش روابط‌عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز، در همين راستا این مدیریت با هماهنگی مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان فارس نسبت به تهيه كودهاي مورد نياز بر اساس حجم عمليات ابلاغي و اعتبار تخصيصي اقدام و بین باغ‌های منتخب در سطح 15 هکتار توزیع نموده است.

وی اظهارکرد: این عملیات به صورت محلول‌پاشی انجام می‌گیرد که هدف از محلول‌پاشی افزایش درصد تشکیل میوه (فروت ست) است.