اجرای دیوارنگاره شهید جمهور و طرح زیبا سازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شهر
طرح زیباسازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح شهر استهبان در دستور کار قرار واحد زیباسازی شهرداری قرار گرفت.


مهندس جوکار در این خصوص ابراز نمود؛ هدف از این اقدام آراستگی سیمای عمومی شهر، ایجاد نشاط و شادی در بین شهروندان است و اجرای این طرح دیوارهای سطح شهر با مضامین فرهنگی، اجتماعی بصورت طراحی نقاشی و دیوار نویسی زیباسازی خواهد شد.
وی افزود؛ نقاشی روی دیوارها از تکرار و یکنواختی شهر برای مردم جلوگیری می‌کند و شادابی و جذابیت محیط را در پی دارد در همین خصوص نقاشی دیواری می‌تواند زمینه ساز بهبود وضعیت زیبایی بصری شهر و پیام های رعایت حقوق شهروندی و زیست محیطی و اجتماعی می تواند باعث ارتقای فرهنگ شهری شود که در همین راستا به همت واحد زیبا سازی شهرداری دیوارنگاره شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی در خیابان امامزاده و نقاشی، طراحی، دیوار نویسی سطح شهر در دستور کار خود قرار داده است.