کلیپ/ مراسم با شکوه عزاداری شهدای خدمت در شهرستان نی ریز برگزار شد
مراسم با شکوه عزاداری شهدای خدمت در شهرستان نی ریز برگزار شد


جهت مشاهده ویدئو اینجا ضریه بزنید