کد خبر: ۱۰۳۴۴
تاریخ انتشار:۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۷
رای سبز قاضی استهبان برای متخلف محیط زیست
کاشت 60 نهال در طبیعت شهرستان استهبان اقدامی برای انس با طبیعت
قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان استهبان در حمایت از محیط زیست یک متخلف محیط زیست را به کاشت ۶۰ نهال در طبیعت این شهرستان ملزم کرد


ذبیح اله محمدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان استهبان دراین زمینه گفت : با توجه به رویکرد قاضی میلاد پیروزی ضمن توجه به آموزه های محیط زیست، در رسیدگی به یکی از پرونده های قضایی اقدام به صدور رای احیاء اراضی تصرف شده از طریق کاشت ۶۰ نهال وحشی در اراضی محیط زیست شهرستان استهبان کرد.