کد خبر: ۱۰۳۳۹
تاریخ انتشار:۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۶
آغاز عملیات گرده‌افشانی درختان انجیر دیم نی‌ریز
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی ریز گفت: بردهی انجیرستان های این شهرستان در سطحی بالغ بر 5000 هکتار از خرداد ماه شروع شده است و تا تیرماه ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی ریز، علیرضا بصیری با اشاره به اینکه نی ریز یکی از قطب های تولید انجیر استان و کشور را داراست؛ تصریح‌کرد: ارقام گرده افشان موجود، دانه سفید، قاسمی(پوزدنبالی)، کوهکی، تومسجدی، خرمایی، ویل وحشی، شاه انجیری، دانه‌سبز، آتشی، فریدونی، آبگزی، فعل‌ سربسته و مهارلویی است که رقم های برانجیر استفاده شده در نی ریز بیشتر قاسمی و دانه سفید است و از شهرهای همجوار چون ایج و استهبان تامین می‌شود.


او ابرازکرد: « َبری » قابل استفاده و مفید است که زنبورگرده افشان(بلاستوفاگا) کافی و گرده مناسب برای تلقیح میوه‌های خوراکی داشته باشد؛ زرد، زیادرس و در هنگام لمس‌کردن سرد( سردخانه ای) نبوده و فاقد آفت زنبور نارنجی رنگ ترومیده باشد.